Programma

Dagvoorzitter: Tom van ’t Hek

De CBG Collegedag vindt plaats op woensdag 10 november 2021 van 10:00 tot 13:00 uur. Hierna is er de mogelijkheid tot digitaal netwerken binnen eventplatform met andere bezoekers en de sprekers.

10:00 – 10:10 uur

Digitaal welkom en opening Collegedag 2021

Terugblik met CBG-voorzitter Ton de Boer en nieuwe directeur Paula Loekemeijer.

10:10 – 10:45 uur

Lessen en kansen van de pandemie

We hebben met elkaar een veelbewogen jaar achter de rug. Nieuwe vaccins zijn in recordtempo ontwikkeld en goedgekeurd. Daar is veel inzet, samenwerking en flexibiliteit voor nodig geweest. Hoe kijken we terug op het sneller ontwikkelen én beoordelen van de vaccins? Welke uitdagingen zijn we tegengekomen? Wat nemen we mee voor de toekomst? 

Arts-microbioloog Marc Bonten, vertegenwoordigers van de firma’s Pfizer, AstraZeneca, Janssen: Marc Kaptein, Ilse van Hensbeek en Sjaak Bot en CBG-voorzitter Ton de Boer schuiven aan.

10:45 – 11:15 uur

Talk Hans Hogerzeil: Snellere toegang tot medicijnen en vaccins

Welke basisprincipes gelden er? En hoe staat het ervoor met het wereldwijd beschikbaar maken van coronavaccins? Welke best practices zijn er als we kijken naar de beschikbaarheid van andere vaccins tegen infectieziekten? 

Voormalig WHO-directeur Essentiële Geneesmiddelen en emeritus hoogleraar Global Health Hans Hogerzeil vertelt over de snellere toegang van medicijnen en vaccins.

11:15 – 11:30 uur

Pauze

11:30 – 11:55 uur

Kennismaken met Remote Clinical Trials

Door de coronapandemie is er veel belangstelling voor klinische studies op afstand. De zogenoemde Remote Clinical Trials. Hoe gaan we over een aantal jaar om met klinische studies op afstand? Welke uitdagingen brengt het met zich mee? En kun je een medicijn wel registreren op basis van deze ‘nieuwe’ vorm van klinische studies?

 

Samen met academisch leider IMI Trials@Home Mira Zuidgeest, oud CHDR-bestuurder Adam Cohen en Peter Mol, vice-voorzitter wetenschappelijk comité EMA/CBG duiken we in de ontwikkelingen rondom Remote Clinical Trials.

11:55 – 12:15 uur

Collegetourgesprek Marcel Levi: Medicijnen en vaccins in Nederland en Europa

Marcel Levi (hoogleraar Geneeskunde en internist) deelt zijn ervaringen uit Engeland over de coronavaccins en vertelt welke kansen hij ziet voor Nederland en Europa als het gaat om het beschikbaar krijgen van vaccins en medicijnen.

12:15 – 13:00 uur

Tafelgesprek: crisismanagement, desinformatie en transparantie

Hoe gaan consumenten om met het inschatten van risico’s? Zijn er grenzen aan transparantie over (bijwerkingen) van vaccins? Wat is de rol van desinformatie bij het vertrouwen van consumenten? En wordt de wetenschap nog wel vertrouwd? 
 

Een reflectie met onder andere Julia van Weert (Hoogleraar gezondheidscommunicatie), Maarten Keulemans (Wetenschapsredacteur Volkskrant), Rieke van der Graaf (Medisch ethicus) en Károly Illy (Kinderarts en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde).

13:00 uur

Einde programma / netwerken

Na 13 uur is er nog de mogelijkheid tot digitaal netwerken binnen eventplatform met andere bezoekers en de sprekers.

-

Podcastwandeling: Supermens

Ga naar buiten en luister tijdens een wandeling in de pauze naar de gesproken column van biohacker, toekomstdenker en podcastmaker Peter Joosten. Hij vertelt onder meer over spraakmakende innovatieve ontwikkelingen, zoals mRNA vaccins om jezelf te verbeteren en psychedelische middelen tegen Alzheimer en depressie. Peter voert tussendoor een gesprek met een proefpersoon die meewerkt aan experimenteel geneesmiddel en interviewt een medisch ethicus over de morele dilemma’s van mensverbetering. Ben jij klaar voor de Supermens?

Sprekers

Ton de Boer.jpg

Ton de Boer

Voorzitter CBG

CBG-Julia_van_Weert.jpg

 Julia van Weert 

Hoogleraar Gezondheidscommunicatie

CBG-Spreker_RiekevanderGraaf.jpg

Rieke van der Graaf 

Universitair hoofddocent Medische Ethiek

CBG-Mark Kaptein.jpg

Marc Kaptein 

Medisch directeur Pfizer

CBG-Paula_Loekemeijer.jpg

Paula Loekemeijer

Directeur CBG

CBG-Ilse_van_Hensbeek.jpg

Ilse van Hensbeek 

Medisch Directeur AstraZeneca

CBG-Spreker_Sjaak_Bot.jpg

Sjaak Bot 

Senior adviseur Global Regulatory Affairs Janssen

CBG-Mira Zuidgeest.jpg

Mira Zuidgeest 

Academisch leider IMI Trials@Home

CBG-Hans_Hogerzeil.jpg

Hans Hogerzeil 

Emeritus hoogleraar Global Health

CBG-Maarten Keulemans.jpg

Maarten Keulemans 

Wetenschapsredacteur Volkskrant

CBG-Marc Bonten.jpg

Marc Bonten 

Arts-microbioloog en hoogleraar Moleculaire Epidemiologie van Infectieziekten

CBG-Peter Mol.jpg

Peter Mol 

Vice-voorzitter wetenschappelijk comité EMA/CBG

CBG-Karoly_Illy.jpg

Károly Illy 

Kinderarts en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

CBG_Spreker_Marcel_Levi.jpg

Marcel Levi 

Internist en hoogleraar Geneeskunde

CBG-Peter_Joosten.jpg

Peter Joosten 

Biohacker en toekomstdenker

CBG-Adam Cohen.jpg

Adam Cohen 

Hoogleraar Klinische Farmacologie